Зар мэдээ

12-р ангид хичээл заадаг багш нарын анхааралд

12-р ангид хичээл заадаг багш нарын анхааралд

дэргэд Өлзийжаргал Бэгзээ -
Number of replies: 0

Бид  12-р  ангийн 4 бүлгийн сурагчид болон эцэг эхтэй ажил төрлийн хурал зохион байгуулж ЭЕШ-ийн бэлтгэл, зохион байгуулалтын талаар хэлэлцэн хичээл заадаг багш нарт хамаарах дараах асуудлын талаар нэгдсэн нэг шийдэлд хүрсэн.  Үүнд: 

    - Улсын шалгалт өгөх хичээлд анги нийтээр хамрагдах

    - Заавал судлах бие даалтын хэлбэрээр зохион байгуулагдаж буй хичээлийн дүнг 5 -р сарын эхний долоо хоногт багтаан дүн гаргах

  Иймд хичээл заадаг багш нар сурагчдад ачаалал үүсгэхгүй, хариуцлагатай хандаж, ангийн багштай  хамтран ажиллах хэрэгтэй байна.